Cô giáo như mẹ hiền

 06/05/20  Bản tin trường  17
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD Thái Bình, Phòng GD&ĐT Kiến xương trường mầm non đẫ tổ chức lao động tổng vs trường lớp, vs khử khuẩn các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tổ chức họp hội đông GV, ban đại diện CMHS bàn bạc, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho các con HS trở ...
 18/04/20  Bản tin trường  38
Để đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi theo chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với điều kiện và bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; định hướng việc chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp một; phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà trong thời gian trẻ chưa ...
 08/04/20  Bản tin trường  64
Để thực hiện hiệu quả chuyên đề phòng chống bạo hành trẻ trong trường mầm non , trường MN Quốc Tuấn đã thành lập ban chỉ đạo chuyên đề với 09 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên