Lễ kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 20/11 và tổng kết phong trào thi đua 2 tốt năm học 2016-2017